dongguan Julun  electronics co.,ltd
Công ty
Sản phẩm
Cầu chì gốm ô tô
Cầu chì lưỡi ô tô
Giá đỡ cầu chì điện áp thấp
Công tắc an toàn cho lính cứu hỏa
Cầu chì điện áp cao
Cầu chì bảng điện tử
Cảm biến nhiệt độ nhiệt điện trở
Cầu chì đặt lại PTC
Cầu chì cắt nhiệt
Điện trở cầu chì nhiệt
Ống xả khí
Điện trở nhiệt NTC
Biến thể oxit kim loại
Diode ức chế điện áp thoáng qua
Tụ phim Polyester
Bộ bảo vệ ngắt mạch